USŁUGI

Świadczymy USŁUGI w zakresie:

  • magazynowania towarów na paletach euro (krótko i długoterminowo),
  • rozładunku towarów,
  • załadunku towarów,
  • konfekcjonowania towarów,
  • wysyłka kurierska i TiR,
  • kompletna obsługa magazynowa.

 

Wynajem wózków widłowych dla naszych Najemców.